Zonguldak’ta eğitim tesisleri için yeni imar planı onaylandı

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında yer alan eğitim tesisleri için hazırlanan yeni imar planı değişikliklerinin, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 29 Aralık 2023’te incelenmek üzere onaylandığını duyurdu. İlgili plan değişikliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Ocak 2024’te resmi olarak onaylandı.

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğini kapsıyor. Onaylanan plan değişiklikleri, 15 Şubat 2024’ten itibaren 30 gün süreyle Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ilan panosunda ve resmi web sitesinde halkın incelemesine açık olacak. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalan “Eğitim Tesisleri”ne ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 29.12.2023 tarihinde alınan 334 sayılı kararı ile değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sunulduğu, söz konusu İmar Planı Değişikliği Teklifinin Bakanlık Makamının 29.01.2024 tarih ve 8636731 sayılı Olur’u ile 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilerek, mevzuat gereğince 30 gün süre ile plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının askıya çıkarılması, plan yapılan yere bilgilendirme tabelasının konulması ve muhtarlık binalarında plan değişikliğinin askıya çıktığı yerin belirtilerek bilgilendirme ilanının asılması talimatlandırılmıştır. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 29.01.2024 tarihinde onaylanan KNİP: 671044928 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve KUİP: 671044929 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi gereğince 15.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkin yapılacak itirazlar ise 30 günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilecektir.” – ZONGULDAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir